X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تجربه های لبنان
مطالب تاریخی -سیاسی-اجتماعی وجغرافیایی 
قالب وبلاگ

باسمه تعالی

افکارمثبت ومنفی

افکارمثبت افکاری سازنده ،انگیزه دهنده وانرژی بخش هستند که براثر تلقین ،تکرار وتمرین به ذهن راه می یابند وباعث می شوند ذهن وفکر مثبت شود.دراین صورت کنترل فکر دراختیار ماست .افکار منفی افکاری باز دارنده ومخرب هستند ووقتی به ذهن راه می یابند،تعمیم یافته وبه سرعت کل ذهن را اشغال می کنند.دراین حالت ما دراختیار تفکرات خود قرار داریم.

ü     باوجود تفکر درباره گذشته وآینده درحال زندگی می کنند وازآنچه دارند راضی وخشنود هستند.

ü     ازنظرات درست ومنطقی دیگران استقبال می کند وبرای رد کردن نظرات نادرست حتما دلیل منطقی دارند.

ü     درگفتارهای خود ازکلمات وعبارات مثبت وامید بخش استفاده می کنند.

ü     همیشه سعی می کنند با تلاش وکوشش به موفقیت برسند واگر درکارها موفق نشدند،عامل را ابتدا درخود وسپس درشرایط بیرونی جستجو می کنند.

ü     همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن فکر می کنند،به همین دلیل کمتر دچار خطا واشتباه ویاضد ونقیض گویی می شوند.

ü     چون دارای ذهن مثبت هستند می توانند افکار خود را کنترل کنند.

ü     اگر از آنها خواسته شود درباره ی موضوعی اظهار نظر کنند،باوجود تفکر درجنبه های منفی ،موارد مثبت آن را بیان می کنند وموضوع را به فال نیک می گیرند وبه عبارت دیگر (نیمه پر لیوان را می بینند).

ü     مشکلات را ناچیز شمرده وبرای حل آنها از توانایی خود وراهنمایی دیگران استفاده می کنند.

ü     اغلب اوقات بشاش ،سرزنده ،پر انرژی،توانا وخوش برخورد هستند.

ü     همه چیز درنظر آنها زیبا ولذت بخش بوده وسعی می کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.

ü     درارتباط های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند(مگر خلاف آن را ببینند) وسعی می کنند درحد توان به دیگران خدمت وکمک کنند.

ü     همیشه ازوضعیت موجود وگذشته خود شکایت دارند ونسبت به آینده بدبین هستند.

ü     غالبا با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی مخالفت می کنند.

ü     درگفتارهای خود ازکلمات وعبارات منفی به کرات استفاده می کنند.

ü     دربرخورد با کوچکترین مانعی ازتلاش د ست می کشند ودیگران یا شرایط را عامل شکست وبدبختی خود می دانند.

ü     تمرکز فکر ندارند وضد ونقیض صحبت می کنند ودررفتارهایشان خطا واشتباه زیاد است.به عبارت دیگر (اول عمل میکنند وبعد فکر می کنند.)

ü     چون منفی نگر هستند افکارشان برآنها تسلط دارد.

ü     اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه های منفی آن توجه کرده وهمان را بیان می کنند .به قول معروف(نیمه خالی لیوان را می بینند.)

ü     ازکاه کوه می سازند وازدرگیر شدن با مشکلات گریزانند.

ü     غالبا افسرده ،کج خلق،بدخواب ،کم اشتها،عصبی وناتوان هستند.

ü     همه چیز درنظر آنها غم انگیز وناامید کننده است وازآنچه دارند هیچ لذت نمی برند.

ü     درارتباط های اجتماعی خود به همه کس وهمه چیز شک وسوء ظن دارند وفکر می کنند که همه علیه آنها توطئه می کنند.

همان طور که گفته شد افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند سازنده یا ویرانگر باشند،بنابراین باید بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه  کنترل کنیم تادر زندگی به موفقیتها وکامیابیهای بزرگی دست یابیم.

بهترین راهکارهای تقویت تفکر مثبت عبارتند از:

*    هرروزصبح که ازخواب برمی خیزیم با نگاه کردن به اسماءالله وگفتن ذکر خدا روز خود را با نشاط وخوش بینی آغاز کنیم.

*    به قدرت بیکران خداوند ایمان داشته باشیم وبا خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین ها را دارم ،وبا کمک خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.

*    نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم وخود را خوب ،توانا وباارزش بدانیم.

*    فهرستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم وراه های تقویت آنها را بیابیم وتجربه کنیم.

*    فهرستی از افکار منفی خود را تهیه وسعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی  مقابله کنیم.

*    سعی کنیم درگفتار وبرخوردهای روزانه ازکلمات وجملات مثبت استفاده کنیم.

*    افکار خود را متوجه خوبیها وجنبه های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگر شویم.

*    با خوش بینی سعی کنیم دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه های مثبت جدید شکل گیرند.

*    از افراد منفی نگر یا موقعیت هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند ومنفی می شوند دوری  ویا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.

*    به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی تواناییهای خود نگاه کنیم وهرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنیم.زیرا مشکلات فقط به اندازه ای مهم هستند که ما آنها را مهم می پنداریم.

*    به لحظات وخاطرات زیبا ودوست داشتنی گذشته خود فکر وسعی کنیم آنها را تکرارنماییم.

*    ازتردید ودودلی دوری کرده وکارها را با جدیت دنبال کنیم.

*    به ندای منفی درونی خود وتلقین های مخرب ونگران کننده دیگران بی توجه باشیم وسعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.

*    ازمیان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امیدبیشتری را به موفقیت آن داریم ودرتلاش برای تحقق آن به فکر تایید یا تکذیب دیگران نباشیم .

*    درتوصیف احوال وزندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.

*    درتعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت وروحیه بخش استفاده کنیم.

*    ازچشم وهمچشمی وحسادت که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری وسعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.

*    قدرلحظات زندگی را بدانیم واز آنها به خوبی استفاده کنیم،زیرا هرگز تکرارنخواهند شد.

*    برای تغییر اوضاع وشرایط نامساعداقدام کنیم ومطمئن باشیم که می توانیم آنها راازبین ببریم.

*    ازخود انتظار بیش از حد نداشته باشیم وخود را همه فن حریف ندانیم به عبارت دیگر از کمال گرایی مطلق  که باعث اضطراب واحساس عجز وناتوانی می شود خودداری کنیم.

*    خود را از قید وبندهای آزار دهنده رها وساده زندگی کنیم  تافکر وخیال آسوده ای داشته باشیم.

*    ازانزوا وگوشه گیری که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری واوقات خود را درجمع خانواده، فامیل ودوست سپری کنیم.

*    هروقت احساس کردیم که افکار منفی  سراغمان آمده است،وضعیت خود راتغییردهیم وبه کاری سرگرم شویم.

*    هرگز خود را ناتوان ودرمانده احساس نکنیم.

*    اعتماد به نفس خود را درهر شرایطی حفظ کنیم .هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند.باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است.

*    خندیدن رافراموش نکنیم .خندیدن باعث می شود تا افکار ناراحت کننده ومنفی جای خود رابه افکار مثبت وشاد بدهد.

*    هرگز شعار خواستن،توانستن است را فراموش نکنیم  وبدانیم که درسایه سعی وتلاش به آنچه بخواهیم   می رسیم.

اجرای راهکارهای تقویت تفکر مثبت هیچ هزینه ای ندارد وبه سن وسال افراد نیز مربوط نمی شود.فقط باید این شعار را فراموش نکنیم:

 

 

تهیه کننده موسی اسدی شهید چمران بیروت

[ پنج‌شنبه 25 اسفند‌ماه سال 1390 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ علیرضا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب
تعداد بازدید ها: 32480
target="_blank" href="http://pichak.net">آمار سایت

ساخت کد آهنگ

ساخت کد موزیک آنلاین

        
کد آهنگ